Hinweis Download
Komplettinstallation Version 2.17 http//download.gesamtmetall.org/TVFlexU-Tool-v2.17.exe
Update Version 2.17 http//download.gesamtmetall.org/TVFlexU-Tool-v2.17-(Update).exe
Komplettinstallation Version 2.16 http//download.gesamtmetall.org/TVFlexU-Tool-v2.16.exe
Update Version 2.16 http//download.gesamtmetall.org/TVFlexU-Tool-v2.16-(Update).exe
M+E-Leitfaden Betriebsratswahlen 2022 M+E-Leitfaden Betriebsratswahlen 2022
M + E Leitfaden BEM M+E-Leitfaden BEM 06_2021
Leitfaden BEM_2021_Mustertexte
BDA-Leitfaden zur Antiterrorgesetzgebung BDA_Leitfaden_Antiterrorgesetzgebung_Stand September 2018
M+E Leitfaden „Rentnerbeschäftigung“ – Neuauflage 2018 M+E-Leitfaden_Rentnerbeschäftigung_07_2018
Mindestnettoentgelttabelle – Excel-Datei Mindestnettotabelle 2018
Mindestnettoentgelttabelle – PDF-Dokument Mindestnettotabelle 2018
Mindestnettoentgelttabellen – Programmablaufplan Mindestnettotabelle_Programmablaufplan_2018